Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

När du lägger din beställning hos mig uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att jag lagrar och använder dina uppgifter i min verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Jag dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Jag kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss.

Butiken använder OpenCart
Skruttsystrar © 2018